Norges Innsamlingsråd
Norges Innsamlingsråd

Norges Innsamlingsråd

Norges Innsamlingsråd organiserer frivilligheten i Norge.

Hele 77 organisasjoner henter inspirasjon og gode råd hos en liten, men hardtarbeidende stab. Norges Innsamlingsråd går foran og tar støyten i saker som er viktige for alle frivillige organisasjoner. Testamentariske gaver er en slik sak.

Årlig arver vi nordmenn 70 milliarder. Vi har jobbet med kampanjene som skal bidra til at en liten del av det vi arver går til gode formål.