Om oss
Alle oss

Om oss

Mvh AS er resultatet av en fusjon mellom reklame- og designbyrået Alle Gutta og design- og teknologibyrået SandeFredin.

Vi gjorde det fordi vi hadde lyst til å skape noe nytt. Ikke fordi vi måtte eller at noen hadde fortalt oss at vi burde, for å være et moderne byrå.

Vi har definert oss som passe store. Store nok til å løse komplekse oppdrag innen alle disipliner. Lite nok til at vi er oversiktlige, fleksible og handlekraftige.

Navnet vårt sier noe om hvordan vi ønsker å forholde oss til verden rundt oss. Det er morsommere å jobbe sammen med flinke folk som er hyggelige enn motsatt. Navnet sier også noe om hvilken rolle vi ønsker å spille sammen med og for våre kunder. Mellom et budskap og en avsender er det som oftest en «med vennlig hilsen». Og der har du oss.

Reklame som er lett å like – og som skaper resultater

Vi har en stor verktøykasse som vi behersker godt. Vi liker å kalle en spade for en spade. Et budskap som er kjøpt og betalt, er reklame – enten det får form som innholdsmarkedsføring, film på TV, innlegg på Facebook, plugger, video på You Tube, annonser - digitalt eller på trykk eller om budskapet overbringes av influensere. Vi behersker alt og har ferdigheter og utstyr til å produsere det meste inhouse. Vi kan planlegge og optimalisere. Ikke minst rapportere hvilke resultater vi skaper.

Tenkende designere med sterk formsans

Designmiljøet i Mvh er stort og bredt. Vi designer tjenester, websider, pakning, logoer, konsepter, bøker, presentasjoner og animasjoner. Vi lager hele profiler, håndbøker, brukeropplevelser og skilting i bygg. Vi designer til og med lyd når det er behov for det. Designerne jobber selvstendig og i storteam – som ADer, rådgivere, illustratører og som problemløsere.

Teknologi – det lille ekstra

I Mvh ønsker vi å bruke teknologi på en måte som både begeistrer våre kunder, deres målgruppe og oss selv. Teknologien er ikke målet, men middelet vi bruker for å gi liv til kommunikasjonen, involvere brukeren eller for å bygge tjenester som skaper resultater. Vi er mest opptatt av målet og ikke hvilke verktøy og plattform som gir det beste sluttproduktet.

Vi jobber agilt og iterativt med utgangspunkt i en sterk oppgaveforståelse på tvers av byrået. Vårt mål er raskt å utvikle en prototype som etter kort tid kan utvikles til et MVP (Minimum Viable Product). Et nedstrippet produkt som kan lanseres og forbedres).

Vår arbeidsmetode gir oss ekstra tid til å raffinere, forbedre og tilføre prosjektet «det lille ekstra» man ellers ikke ville fått med.