Ting vi jobbet med i løpet av 2020-kavalkade
Mvh. Alle oss
2021

Ting vi jobbet med i løpet av 2020-kavalkade

2020 føltes på mange måter som en femmil med bakglatte ski og konstant oppoverbakke. Men året bestod også av mange spennende briefer, kunder med mot i brystet og godt samhold i byrået – til tross for at vi som oftest befant oss på 18 forskjellige adresser. Men noe var likt som alle andre år. Vårt ønske om å være bindeleddet mellom det som sies og den som sier det – og vårt ønske om at det som sies ikke skal oppfattes som støy, men som en vennlig hilsen. Her kan du se et 91 sekunders utdrag av det vi brukte de 1536000 tilgjengelige sekundene i 2020 på å lage.