Kampanje som synliggjør viktigheten av å skrive testament
Norges Innsamlingsråd
2021

Kampanje som synliggjør viktigheten av å skrive testament

I regi av Norges Innsamlingsråd har 40 organisasjoner gått sammen om et initiativ for økt bevisstgjøring om arv og testamentariske gaver. Vårt «testamentariske bidrag» er en reklamekampanje til ettertanke.

Norges Innsamlingsråd er en aktør som bistår norske organisasjoner som skaffer midler til sin virksomhet gjennom innsamlinger. For slike organisasjoner er testamentariske gaver et kjærkomment tilskudd.

Gjennom tidligere kampanjer har Norges Innsamlingsråd fokusert på å synliggjøre muligheten til å kunne gi testamentariske gaver. Årets kampanje fokuserer også på andre viktige grunner til å skrive testament. For skal man lykkes med å få flere til å gi testamentariske gaver, så må flere skrive testament. Og da må testamentskriving og gode grunner til å skrive testament på dagsorden

Har du ikke skrevet et testament, bestemmer arveloven hva som skal skje med dine materielle eiendeler den dagen du dør. Men det er ikke alltid loven vil fordele dette slik du ønsker det, eller slik du mener det er mest rettferdig den dagen du dør. Denne innsikten, kombinert med at bare 1 av 10 nordmenn skriver testament, danner bakteppet for årets kampanje der vi møter mennesker som på «testamentarisk vis» bekjenner hvilke konsekvenser nettopp deres uskrevne testament vil få.

Målet med kampanjen er at flest mulig skal stoppe opp og tenke over sitt eget uskrevne testament – og hvilke potensielle konsekvenser dette kan få. 

Film

Print

Radio