Kjennskapskampanje for Fairtradeuka 2022
Mvh. Alle oss
2022

Kjennskapskampanje for Fairtradeuka 2022

I forbindelse med Fairtradeuka 2022 gjennomførte vi en kampanje målrettet mot unge for å øke bevisstheten rundt Fairtrade og Fairtradehovedstaden Oslo.

Fairtrade er en ganske kjent merkevare for de aller fleste av oss, bortsett fra en gruppe – de unge. Fairtrades egne analyser viste oss at de unge er veldig opptatt av rettferdig handel, bærekraft og miljø, men at de ikke er så opptatt av Fairtrade. Og dette ville Fairtradehovedstaden Oslo gjøre noe med.

Vi tok for oss en rekke innsiktsrapporter og utførte målgruppeintervjuer for å bli bedre kjent med Fairtrade og Fairtradehovedstadens utfordringer. Vi fikk mange interessante innspill og det kom tydelig fram at Fairtrade hadde høy kjennskap, men lav bevissthet. Målgruppen hadde hørt om Fairtrade, men visste ikke hva de jobbet med. Det var spesielt et svar vi merket oss: «Hva er Fairtrade egentlig?».

Vi bestemte oss for å bruke spørsmålet som det bærende elementet i kampanjen og faktisk gi målgruppen svaret på spørsmålet gjennom en liten, interaktiv quiz.

Quizen bestod av 10 spørsmål som tillot målgruppen å bli bedre kjent med merkevaren og selv komme med forslag til hvordan man kunne bidra til å skape en litt bedre verden.

Quizen ble markedsført gjennom digitale annonser på TikTok, Instagram og Facebook. Vi hadde også plakater på utvalgte bussruter i Oslo, blant annet 37 og 54. I tillegg sendte vi quizen ut i et fysisk format til ulike aktører i næringslivet. Vi ønsket å bevisstgjøre dem hva de kunne gjøre for å skape et bedre næringsliv, nemlig ved å ta inn Fairtradeprodukter i butikker og lignende.

Totalt nådde vi 70 % av målgruppen gjennom de ulike kanalene. Vi fikk over 2 millioner digitale eksponeringer og mange fine svar på quizen.