Moment marketing med Season
BAMA Dagligvare og Season
2020

Moment marketing med Season

I forbindelse med rapporten Klimakur 2030 og pressens omtale av denne kastet vi oss rundt for å gjøre ny vri på forslaget om å kutte ned på rødt kjøtt.

Istedenfor å spise mindre rødt kjøtt, anbefaler vi å spise mer. Med ett unntak. Det må være rødt kjøtt fra tomater – og aller helst Season-tomater.

Det glade budskap ble spredt med en kombinasjon av analoge og digitale flater med kanaltilpassede uttak.

Vi hadde et høyt trykk med dobbeltsidig oppslag i aviser som Dagens Næringsliv, Aftenposten, samt en rekke regionsaviser, Feed Ads på Facebook og Instagram, Snap Ad, Snap Commercial og et nasjonalt Snapchat-filter, samt plakater til alle NorgesGruppens kjeder.

Kampanjen skapte stort engasjement med over 90 000 delinger av filteret og livlig diskusjon i kommentarfeltene. Det ble med andre ord anledning for både moderering og kunnskapsformidling i kommentarfeltene for våre Community Managers denne helgen.