Utvikling av en vennligsinnet identitet
Mvh. Alle oss
2020

Utvikling av en vennligsinnet identitet

I 2019 fusjonerte reklame- og designbyrået Alle Gutta med design- og teknologibyrået SandeFredin. Dermed startet jakten på våre egen identitet.

Det sies at skomakerens barn er dårligst skodd, men sånn ville ikke vi ha det. Derfor fant vi det helt naturlig for oss å gjennomføre vår egen identitetsprosess på akkurat samme måte som vi ville gjort for en oppdragsgiver.

Verdier og visjoner ble løftet frem. Forslag ble fremlagt, utfordret og raffinert. Til slutt satt vi igjen med en kjærkommen identitet med alt fra grafiske elementer og malverk på plass.

Sammen tok vi navnet Mvh (en mye brukt forkortelse for «Med vennlig hilsen», der altså).

Mvh er et navn som i seg selv sier mye om identiteten vår. Både i form av hvilken rolle vi har overfor kundene våre og hvilken kommunikasjon vi skaper for dem. 

En vennlig hilsen kommer nemlig sjelden alene. Den har som regel noe foran og noe bak. Og vi ønsker å være bindeleddet mellom det som sies (kommunikasjonen) og den som sier det (kunden), samtidig som vi ønsker at det som sies ikke skal oppfattes som støy, men som en vennlig hilsen.