Visuell identitet for Advokatfirmaet Hjort
Advokatfirmaet Hjort
2022

Visuell identitet for Advokatfirmaet Hjort

Når to parter møtes og jobber godt sammen, skapes det resultater. I samarbeid med Advokatfirmaet Hjort har vi utviklet en ny identitet for et unikt advokatfirma med ambisjoner.

Advokatfirmaet Hjort er et av landets mest tradisjonsrike advokatfirmaer, samtidig ett av få store advokatfirmaer som betjener både næringsliv og offentlig forvaltning og privatpersoner.

Oppdraget var å utarbeide en ny identitet som strekker seg lenger enn form og farge, som gir energi og en tydelig retning.

I jakten på en ny identitet har vi gjennomført et større innsiktsarbeid og jobbet sammen med toppledelsen i Hjort for å skape et solid strategisk fundament for merkevaren. Grunnideen til merkevaren og den visuelle identiteten, går til kjernen av hva et advokatfirma er og den rollen de spiller i sine klienters liv.

Advokatvirksomhet handler alltid om et møte mellom to eller flere parter. Hjorts verdigrunnlag har dette som tema – om hvordan firmaet kan være på sitt beste i disse møtene enten det er med ansatte, studenter, media, i rettssalen og ikke minst med klienten.

Hjort har tatt noen utradisjonelle valg i en bransje preget av konvensjoner. Under utvikling av verdigrunnlag, logo, farger, typografi, fotostil og tone of voice har det menneskelige stått sentralt. Det er mennesker, ofte i krevende situasjoner der store verdier står på spill, som er kjøpere av advokattjenester, også i bedriftsmarkedet.